NX 870 – Fenix

לקבלת ייעוץ השאירו פרטים:

שם מלא:

טלפון:

דוא"ל:

PGR 7 / V162F
Fenix alpine white
fine matt AFP
V162F
PGR 7 / V237F
Fenix stone grey
fine matt AFP
V237F
NX 870 V492F
Fenix mocha brown
fine matt AFP
V492F
PGR 7 / V187F
Fenix onyx black fine
matt AFP
V187F