next125

מותג הפרמיום של מטבחי שולר גרמניה.
עיצוב בהרמוניה עם הטבע ועם המחיר, זו הפילוסופיה שלנו.
עיצוב בינלאומי עתור פרסים, עם מחשבה עד הפרט האחרון במחירים מפתיעים בסבירותם.

תמיד צעד אחד קדימה. תמיד בחיפוש אחר אופטימליות. תמיד בתכנון לחשוף יצירה חדשה של העתיד. תמיד במובן של “הפילוסופיה באוהאוס” … “הדמוקרטיזציה של עיצוב – במחיר אטרקטיבי אנחנו פורצים דרכים חדשות במטרה לייצר מטבחים בדרישות עיצוב גבוהות בעלות התועלת הטובה ביותר ביחס למחיר האטרקטיבי עם ביצועים טובים ביותר.