הרעיון המנחה

הטבע כמקור לשילוב של עיצוב עם מחיר משתלם – האם המשמעות היא ניצחון על חוקי הטבע? לא. המשמעות טמונה דווקא ברוח הקיימות והאחריות לסביבה כפי שהיא באה לידי ביטוי בפיתוח המוצרים כאן בדיוק טמון הקסם שמקורו בדרישה אסתטית נעלה ובאיכות ללא מתחרים.

next125 110 111 Zarge - עיצוב ואיכות